Termine

Juli 2024 - am Vormittag

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.07.2024 - 23.08.2024

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.07.2024 - 23.08.2024

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.07.2024 - 23.08.2024

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.07.2024 - 23.08.2024

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.07.2024 - 23.08.2024

Juli 2024 - am Nachmittag

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

29.07.2024 - 20.09.2024

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

29.07.2024 - 20.09.2024

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

29.07.2024 - 20.09.2024

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

29.07.2024 - 20.09.2024

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

29.07.2024 - 20.09.2024

September 2024

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

02.09.2024 - 25.10.2024

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

02.09.2024 - 25.10.2024

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

02.09.2024 - 25.10.2024

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

02.09.2024 - 25.10.2024

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

02.09.2024 - 25.10.2024

Oktober 2024

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.10.2024 - 22.11.2024

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.10.2024 - 22.11.2024

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.10.2024 - 22.11.2024

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.10.2024 - 22.11.2024

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.10.2024 - 22.11.2024

November 2024

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

04.11.2024 - 20.12.2024

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

04.11.2024 - 20.12.2024

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

04.11.2024 - 20.12.2024

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

04.11.2024 - 20.12.2024

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

04.11.2024 - 20.12.2024

Dezember 2024

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

02.12.2024 - 07.02.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

02.12.2024 - 07.02.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

02.12.2024 - 07.02.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

02.12.2024 - 07.02.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

02.12.2024 - 07.02.2025

Januar 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

06.01.2025 - 28.02.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

06.01.2025 - 28.02.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

06.01.2025 - 28.02.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

06.01.2025 - 28.02.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

06.01.2025 - 28.02.2025

Februar 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

17.02.2025 - 11.04.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

17.02.2025 - 11.04.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

17.02.2025 - 11.04.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

17.02.2025 - 11.04.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

17.02.2025 - 11.04.2025

März 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

10.03.2025 - 09.05.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

10.03.2025 - 09.05.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

10.03.2025 - 09.05.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

10.03.2025 - 09.05.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

10.03.2025 - 09.05.2025

April 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

22.04.2025 - 20.06.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

22.04.2025 - 20.06.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

22.04.2025 - 20.06.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

22.04.2025 - 20.06.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

22.04.2025 - 20.06.2025

Mai 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

19.05.2025 - 16.07.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

19.05.2025 - 16.07.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

19.05.2025 - 16.07.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

19.05.2025 - 16.07.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

19.05.2025 - 16.07.2025

Juni 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

30.06.2025 - 22.08.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

30.06.2025 - 22.08.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

30.06.2025 - 22.08.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

30.06.2025 - 22.08.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

30.06.2025 - 22.08.2025

Juli 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

28.07.2025 - 19.09.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

28.07.2025 - 19.09.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

28.07.2025 - 19.09.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

28.07.2025 - 19.09.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

28.07.2025 - 19.09.2025

September 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.09.2025 - 24.10.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.09.2025 - 24.10.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.09.2025 - 24.10.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.09.2025 - 24.10.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.09.2025 - 24.10.2025

Oktober 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.10.2025 - 25.11.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.10.2025 - 25.11.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

01.10.2025 - 25.11.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.10.2025 - 25.11.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

01.10.2025 - 25.11.2025

November 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

03.11.2025 - 23.12.2025

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

03.11.2025 - 23.12.2025

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

03.11.2025 - 23.12.2025

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

03.11.2025 - 23.12.2025

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

03.11.2025 - 23.12.2025

Dezember 2025

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

03.12.2025 - 06.02.2026

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

03.12.2025 - 06.02.2026

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

03.12.2025 - 06.02.2026

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

03.12.2025 - 06.02.2026

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

03.12.2025 - 06.02.2026

Januar 2026

A1 intensiv, 180 UE, 539,- €

07.01.2026 - 06.03.2026

A2 intensiv, 180 UE, 539,- €

07.01.2026 - 06.03.2026

B1 intensiv, 180 UE, 539,- €

07.01.2026 - 06.03.2026

B2 intensiv, 200 UE, 599,- €

07.01.2026 - 06.03.2026

C1 intensiv, 200 UE, 599,- €

07.01.2026 - 06.03.2026

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-5-2023

Modul I

20.11.2023 - 22.12.2023

Modul II

08.01.2024 - 16.02.2024

Modul III

19.02.2024 - 22.03.2024

Modul IV

25.03.2024 - 30.04.2024

Modul V

02.05.2024 - 17.06.2024

Modul VI

18.06.2024 - 18.07.2024

Modul VII - Orientierungskurs

19.08.2024 - 20.09.2024

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-6-2024

Modul I

15.01.2024 - 16.02.2024


Modul II

19.02.2024 - 22.03.2024

Modul III

08.04.2024 - 14.05.2024

Modul IV

15.05.2024 - 20.06.2024

Modul V

21.06.2024 - 25.07.2024

Modul VI

26.07.2024 - 19.09.2024

Modul VII - Orientierungskurs

30.09.2024 - 25.10.2024

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-9-2024

Modul I

25.03.2024 - 30.04.2024

Modul II

02.05.2024 - 10.06.2024

Modul III

11.06.2024 - 15.07.2024

Modul IV

05.08.2024 - 06.09.2024

Modul V

09.09.2024 - 14.10.2024

Modul VI

15.10.2024 - 19.11.2024

Modul VII - Orientierungskurs

20.11.2024 - 24.12.2024

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-10-2024

Modul I

17.06.2024 - 19.07.2024

Modul II

20.08.2024 - 23.09.2024

Modul III

24.09.2024 - 28.10.2024

Modul IV

29.10.2024 - 02.12.2024

Modul V

03.12.2024 - 06.01.2025

Modul VI

07.01.2025 - 10.02.2025

Modul VII - Orientierungskurs

11.02.2025 - 17.03.2025

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-12-2024

Modul I

02.09.24 - 07.10.24

Modul II

08.10.24 - 12.11.24

Modul III

13.11.24 - 17.12.24

Modul IV

18.12.24 - 04.02.25

Modul V

05.02.25 - 11.03.25

Modul VI

12.03.25 - 15.04.25

Modul VII - Orientierungskurs

28.04.25 - 03.06.25

telc Deutsch B1 Prüfung

Juni 2024

15.06.2024 - 170,-€
29.06.2024 - 170,-€

Juli 2024

20.07.2024 - 170,-€

August 2024

10.08.2024 - 170,-€
31.08.2024 - 170,-€

September 2024

14.09.2024 - 170,-€

Oktober 2024

05.10.2024 - 170,-€
19.10.2024 - 170,-€

November 2024

02.11.2024 - 170,-€
16.11.2024 - 170,-€

Dezember 2024

07.12.2024 - 170,-€
21.12.2024 - 170,-€

telc Deutsch B2 Prüfung

Juni 2024

15.06.2024 - 170,-€
29.06.2024 - 170,-€

Juli 2024

20.07.2024 - 170,-€

August 2024

10.08.2024 - 170,-€
31.08.2024 - 170,-€

September 2024

14.09.2024 - 170,-€

Oktober 2024

05.10.2024 - 170,-€
19.10.2024 - 170,-€

November 2024

02.11.2024 - 170,-€
16.11.2024 - 170,-€

Dezember 2024

07.12.2024 - 170,-€
21.12.2024 - 170,-€

telc Deutsch C1 HS Prüfung

Juni 2024

15.06.2024 - 180,-€
29.06.2024 - 180,-€

Juli 2024

20.07.2024 - 180,-€

August 2024

10.08.2024 - 180,-€
31.08.2024 - 180,-€

September 2024

14.09.2024 - 180,-€

Oktober 2024

05.10.2024 - 180,-€
19.10.2024 - 180,-€

November 2024

02.11.2024 - 180,-€
16.11.2024 - 180,-€

Dezember 2024

02.12.2024 - 180,-€
09.12.2024 - 180,-€
16.12.2024 - 180,-€

Modul I (A1.1)

18.09.2023 - 02.11.2023

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul II (A1.2)

06.11.2023 - 18.12.2023

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul III (A2.1)

08.01.2024 - 19.02.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul IV (A2.2)

20.02.2024 - 04.04.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul V (B1.1)

08.04.2024 - 24.05.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VI (B1.2)

30.05.2024 - 15.07.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VII - Orientierungskurs

26.08.2024 - 08.10.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-7-2024

Modul I (A1.1)

22.01.2024 - 04.03.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul II (A1.2)

05.03.2024 - 17.04.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul III (A2.1)

22.04.2024 - 10.06.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul IV (A2.2)

11.06.2024 - 23.07.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul V (B1.1)

24.07.2024 - 04.09.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VI (B1.2)

05.09.2024 - 21.10.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VII - Orientierungskurs

22.10.2024 - 03.12.2024

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-8-2024

Modul I (A1.1)

18.03.24 - 30.04.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul II (A1.2)

14.05.24 - 27.06.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul III (A2.1)

01.07.24 - 29.08.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul IV (A2.2)

02.09.24 - 15.10.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul V (B1.1)

16.10.24 - 27.11.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VI (B1.2)

28.11.24 - 23.01.25

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VII - Orientierungskurs

27.01.25 - 10.03.25

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-11-2024

Modul I (A1.1)

21.05.24 - 03.07.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul II (A1.2)

29.07.24 - 09.09.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul III (A2.1)

10.09.24 - 22.10.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul IV (A2.2)

23.10.24 - 04.12.24

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul V (B1.1)

05.12.24 - 16.01.25

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VI (B1.2)

20.01.25 - 03.03.25

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Modul VII - Orientierungskurs

04.03.25 - 15.04.25

100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul.

Leben in Deutschland Prüfung

September

21.09.2023 - 25,-€

Anmeldung nur persönlich

November

Prüfungsvorbereitung für DSH, telc C1 HS, 45 UE, 189,-€

für Termine kontaktieren Sie uns

Konversationskurse

Konversationskurse für A2 / B1, 20 UE, 99,-€

20.05.2024 – 19.06.2024 17:00 - 18:30 Montag & Mittwoch

Konversationskurse für B2 / C1, 20 UE, 99,-€

21.05.2024 – 20.06.2024 17:00 - 18:30 Dienstag & Donnerstag

Konversationskurse für A2 / B1, 20 UE, 99,-€

08.07.2024 – 07.08.2024 17:00 - 18:30 Montag & Mittwoch

Konversationskurse für B2 / C1, 20 UE, 99,-€

09.07.2024 – 08.08.2024 17:00 - 18:30 Dienstag & Donnerstag

Vorbereitungskurs Fachsprachprüfung Medizin

Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€

21.05.2024 - 03.07.2024

Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€

26.08.2024 - 08.10.2024

Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€

20.10.2024 - 28.11.2024

Januar 2023

Wochendendkurs A1, 120 UE, 399,- €

09.01.2023 - 16.04.2023

Wochendendkurs A2, 120 UE, 399,- €

09.01.2023 - 16.04.2023

Wochendendkurs B1, 120 UE, 399,- €

09.01.2023 - 16.04.2023